Hes Kodu Sorgulaması Yapılmamasından Ötürü İşyerinin Mühürlenmesi, Emsal Karar

Güncel İçtihatlar0 Comment on Hes Kodu Sorgulaması Yapılmamasından Ötürü İşyerinin Mühürlenmesi, Emsal Karar

SAKARYA 2. İDARE MAHKEMESİ 2020/1029 E. YÜRÜTMENİN DURDURULMASINIİSTEYEN (DAVACI) : .. OTEL YATIRIMLARI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİVEKİLİ : AV. FATİH YEŞİLYURT KARŞI TARAF (DAVALI) : SAPANCA KAYMAKAMLIĞI/SAKARYA İSTEMİN ÖZETİ : Davacı şirket tarafından, Otel’de HES Kodu sorgulaması yapılmaksızın konaklamaya izin...

Okumaya devam et

Nafakanın Ödenmemesinden Dolayı Verilen Tazyik Hapsinin Kaldırılması

Güncel İçtihatlar , , , , , , , 0 Comment on Nafakanın Ödenmemesinden Dolayı Verilen Tazyik Hapsinin Kaldırılması

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/64 E. , 2020/770 K. “İçtihat Metni”Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’un, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 10. İcra Ceza Mahkemesinin 20/09/2016 tarihli ve 2016/358...

Okumaya devam et

Evlilik Sebebi İle İş Aktinin Feshi

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Evlilik Sebebi İle İş Aktinin Feshi

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2012/10999 K. 2014/16076 T. 20.5.2014 • EVLİLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Kadının Toplumsal Sorumluluğu Nedeniyle Böyle Bir Hakkı Bulunduğu/Davacı İşçinin Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulü Gereği – Kadının İstifadan Sonra Başka Bir İşyerine Girmesinin Eldeki...

Okumaya devam et

Devremülk Sözleşmesinde Cayma Hakkı

Güncel İçtihatlar , , , , , , 0 Comment on Devremülk Sözleşmesinde Cayma Hakkı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi  2015/532 E.  ,  2016/5692 K.“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya...

Okumaya devam et

Orman Şerhi Sebebi ile Tazminat Davası

Güncel İçtihatlar , , , 0 Comment on Orman Şerhi Sebebi ile Tazminat Davası

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2019/2858 E.  ,  2019/6292 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi dahili davalı Hazine vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 05/11/2019 günü için yapılan tebligat üzerine,...

Okumaya devam et

Ortaklığın Giderilmesi Davası- Muhdesat İddiası

Güncel İçtihatlar0 Comment on Ortaklığın Giderilmesi Davası- Muhdesat İddiası

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi         2016/16924 E.  ,  2020/4227 K. “İçtihat Metni” 14. Hukuk DairesiMAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 17/11/2015 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 31/05/2016 günlü hükmün...

Okumaya devam et

HİZMET TESPİT DAVASI – 5 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NASIL HESAPLANIR

Güncel İçtihatlar , , , 0 Comment on HİZMET TESPİT DAVASI – 5 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NASIL HESAPLANIR

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2015/17274 K. 015/18794 T. 9.11.2015 • KURUMA BİLDİRİMİN İŞE GİRİŞ TARİHİNDEN SONRA YAPILMASI ( Halinde Kuruma Bildirimin Yapıldığı Tarihten Önceki Çalışmalar Bildirgelerin Verildiği Tarihi de Kapsar Biçimde Kesintisiz Devam Etmiş İse Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanmasında...

Okumaya devam et

Tapuda Satış Bedelinin Ödenmemesi – Tapuda Hile Yapılması

Güncel İçtihatlar , , , , , , 0 Comment on Tapuda Satış Bedelinin Ödenmemesi – Tapuda Hile Yapılması

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi         2020/140 E.  ,  2020/3253 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya...

Okumaya devam et

Yalova Devremülk mağdurlarının cayma hakkı

Makale , , , , , , , , , 0 Comment on Yalova Devremülk mağdurlarının cayma hakkı

Yalova Devremülk mağdurlarının cayma hakkı vardır. Özellikle Yalova’da bulunan adı belli bir firmadan devremülk alan kişilerin cayma hakkı vardır.Bu hakkınızı bu alanda tecrübeli bir avukatla birlikte noterden ihtarname keşide ederek ve bu hukuki süreci avukatınızla takip etmeniz önerilir.

Okumaya devam et