Orman Şerhi Sebebi ile Tazminat Davası

Güncel İçtihatlar , , , 0 Comment on Orman Şerhi Sebebi ile Tazminat Davası

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2019/2858 E.  ,  2019/6292 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi dahili davalı Hazine vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 05/11/2019 günü için yapılan tebligat üzerine,...

Okumaya devam et

Ortaklığın Giderilmesi Davası- Muhdesat İddiası

Güncel İçtihatlar0 Comment on Ortaklığın Giderilmesi Davası- Muhdesat İddiası

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi         2016/16924 E.  ,  2020/4227 K. “İçtihat Metni” 14. Hukuk DairesiMAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 17/11/2015 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 31/05/2016 günlü hükmün...

Okumaya devam et

HİZMET TESPİT DAVASI – 5 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NASIL HESAPLANIR

Güncel İçtihatlar , , , 0 Comment on HİZMET TESPİT DAVASI – 5 YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE NASIL HESAPLANIR

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2015/17274 K. 015/18794 T. 9.11.2015 • KURUMA BİLDİRİMİN İŞE GİRİŞ TARİHİNDEN SONRA YAPILMASI ( Halinde Kuruma Bildirimin Yapıldığı Tarihten Önceki Çalışmalar Bildirgelerin Verildiği Tarihi de Kapsar Biçimde Kesintisiz Devam Etmiş İse Hak Düşürücü Sürenin Hesaplanmasında...

Okumaya devam et

Tapuda Satış Bedelinin Ödenmemesi – Tapuda Hile Yapılması

Güncel İçtihatlar , , , , , , 0 Comment on Tapuda Satış Bedelinin Ödenmemesi – Tapuda Hile Yapılması

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi         2020/140 E.  ,  2020/3253 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya...

Okumaya devam et

Yalova Devremülk mağdurlarının cayma hakkı

Makale , , , , , , , , , 0 Comment on Yalova Devremülk mağdurlarının cayma hakkı

Yalova Devremülk mağdurlarının cayma hakkı vardır. Özellikle Yalova’da bulunan adı belli bir firmadan devremülk alan kişilerin cayma hakkı vardır.Bu hakkınızı bu alanda tecrübeli bir avukatla birlikte noterden ihtarname keşide ederek ve bu hukuki süreci avukatınızla takip etmeniz önerilir.

Okumaya devam et

Muris Muvaazası Sebebi İle Tapu İptal Tescil Davası – Mal Kaçırma

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , , , 0 Comment on Muris Muvaazası Sebebi İle Tapu İptal Tescil Davası – Mal Kaçırma

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi         2018/2957 E.  ,  2020/3187 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki asıl davada alacak, karşı davada sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne yönelik olarak...

Okumaya devam et
İş Hukuku

Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması

Güncel İçtihatlar , , , , , 0 Comment on Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi         2017/150 E.  ,  2020/1582 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine...

Okumaya devam et