Devremülk sözleşmesinden cayma, noter ihtarı örnek dilekçe

Uncategorized , , , , , , , , , , , , , , , , Devremülk sözleşmesinden cayma, noter ihtarı örnek dilekçe için 5 yorum

İHTARNAME   İHTAR EDEN (KEŞİDECİ)          :……. Tc No:…..                                                               ADRES                                             :……. Adapazarı/SAKARYA   VEKİLİ                                            : Av. Fatih YEŞİLYURT Sakarya Barosu Sic. No:1027   ADRES                                             : Cumhuriyet Mah. 198. Sok. No:2/301 Adapazarı/SAKARYA   KARŞI TARAF(MUHATAP)       :……. Sağlık Termal Turizm İnşaat...

Okumaya devam et

İcra Edilebilirlik Şerhi Örnek Dilekçe Örneği

Uncategorizedİcra Edilebilirlik Şerhi Örnek Dilekçe Örneği için bir yorum

SAKARYA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE TALEP EDEN : …. TC NO: ….…. Serdivan/SAKARYA VEKİLİ : Av. Fatih YEŞİLYURT Sakarya Barosu Sic. No:1027(Adres antettedir.) KONU : İcra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimize ilişkindir. AÇIKLAMALAR : Ekte sunmuş olduğumuz 02.04.2018 tarihli aArabuluculuk son...

Okumaya devam et

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Kambiyo Senedi Niteliğinde Olan Bonodaki Hakkın Devri – Ciro Zincirinin Kopuk Olması

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Kambiyo Senedi Niteliğinde Olan Bonodaki Hakkın Devri – Ciro Zincirinin Kopuk Olması

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/23998 K. 2017/15060 T. 4.12.2017 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten...

Okumaya devam et

Alıcının Tramer Kayıtlarını İnceleme Yükümlülüğü Yoktur.

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Alıcının Tramer Kayıtlarını İnceleme Yükümlülüğü Yoktur.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/30347 K. 2017/11464 T. 22.11.2017 DAVA : Taraflar arasındaki çek iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı, 08.01.2013...

Okumaya devam et

TEMERRÜD NEDENİ İLE KİRALANANIN TAHLİYESİ- OTUZBEŞ KURUŞ EKSİK ÖDEME NEDENİYLE TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞECEĞİ- KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAHLİYE İSTEKLİ İCRA TAKİBİ – YARGITAY KARARI

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on TEMERRÜD NEDENİ İLE KİRALANANIN TAHLİYESİ- OTUZBEŞ KURUŞ EKSİK ÖDEME NEDENİYLE TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞECEĞİ- KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAHLİYE İSTEKLİ İCRA TAKİBİ – YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ E. 2015/6655 K. 2015/10585 K.T. 1.12.2015 OTUZBEŞ KURUŞ EKSİK ÖDEME NEDENİYLE TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞECEĞİ (Kira Alacağının Tahsili Amacıyla Başlatılan Tahliye İstekli İcra Takibi/Bankanın Masraf Kesmesi Sebebiyle Davacı Hesabına Eksik Bedel Geçtiği – Borcun Miktarının Az Ya da Çok Olmasının Temerrüt Olgusunun Gerçekleşmesini...

Okumaya devam et

İŞE İADE DAVASI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASININ BİRLİKTE AÇILMA DURUMU

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on İŞE İADE DAVASI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASININ BİRLİKTE AÇILMA DURUMU

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ E. 2017/5840 K. 2017/8227 K.T. 11.4.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR...

Okumaya devam et

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – SATIŞ BEDELİNİN DAĞITILMASI – İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞAN TAŞINMAZ

Güncel İçtihatlar , , , , , 0 Comment on T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – SATIŞ BEDELİNİN DAĞITILMASI – İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞAN TAŞINMAZ

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/14-2196 K. 2017/1112 K.T. 14.6.2017 ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taşınmazın 3194 S. İmar Kanunu 18. Md. Uyarınca İmar Uygulaması Yapılmak Suretiyle Oluşturulduğu – Arsaya İsabet Edecek Satış Bedelinin Arsa Malikleri Arasında Payları Oranında Değil Her Bir Kadastro Parselinin İmar Uygulamasından...

Okumaya devam et

Devremülk Sözleşmesi- Cayma Hakkı Ancak Hizmetin İfasından Sonra Yani Tatil Hakkı Kullanıldıktan Sonra İşlemeye Başlayacak Olması

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Devremülk Sözleşmesi- Cayma Hakkı Ancak Hizmetin İfasından Sonra Yani Tatil Hakkı Kullanıldıktan Sonra İşlemeye Başlayacak Olması

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ E. 2014/27680 K. 2015/29186  K.T. 8.10.2015 DAVA : Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü....

Okumaya devam et

Devremülkte Cayma Hakkı

Güncel İçtihatlar , , , Devremülkte Cayma Hakkı için 10 yorum

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2015/31702 2017/9209 5.10.2017 DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı, davalı ile 01/09/2013 tarihli 22.000,00...

Okumaya devam et