Ayasofyanın Camiye Çevrilmesine İlişkin Danıştay Kararı

Güncel İçtihatlar 0 Comment on Ayasofyanın Camiye Çevrilmesine İlişkin Danıştay Kararı

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/16015 Karar No : 2020/2595DAVACI :VEKİLİ :DAVALI :VEKİLİ :DAVANIN KONUSU : Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması amacıyla Başbakanlığa yapılan 31/08/2016 tarihli başvurunun Başbakanlığın bağlı kuruluşu olan Vakıflar...

Okumaya devam et