Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı Tevhit İşleminin Ortadan Kalkması İçin Ne Yapılabilir?

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı Tevhit İşleminin Ortadan Kalkması İçin Ne Yapılabilir?

1. Hukuk Dairesi 2010/1390 E., 2010/2285 K.TAPU İPTALİ VE TESCİL1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]“İçtihat Metni” Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içeriği ve toplanan delillerden; taraflar ile dava...

Okumaya devam et

ARSA SAHİBİNİN EKSİK VE AYIPLI İMALATI BULUNAN BİR İNŞAATI TESLİM ALMAYA ZORLANAMAYACAĞI

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on ARSA SAHİBİNİN EKSİK VE AYIPLI İMALATI BULUNAN BİR İNŞAATI TESLİM ALMAYA ZORLANAMAYACAĞI

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/1917 Karar Numarası: 2019/513 Karar Tarihi: 18.02.2019 ARSA SAHİBİNİN EKSİK VE AYIPLI İMALATI BULUNAN BİR İNŞAATI TESLİM ALMAYA ZORLANAMAYACAĞI Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Kararlaştırılan Tarihte Yüklenicinin İmara, Projeye ve Sözleşmeye Uygun Bir Edayı...

Okumaya devam et

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İptali Nedeniyle Amacı Ortadan Kalkan Tevhit Öncesi Hale Dönülmesi İsteğinden Kaynaklanan Çekişme

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İptali Nedeniyle Amacı Ortadan Kalkan Tevhit Öncesi Hale Dönülmesi İsteğinden Kaynaklanan Çekişme

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/1390 Karar Numarası: 2010/2285 Karar Tarihi: 03.03.2010 SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ SONUCU TEVHİT İŞLEMİNİN HUKUKİ DAYANAĞININ KALMAMASI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ NEDENİYLE AMACI ORTADAN KALKAN TEVHİT ÖNCESİ HALE DÖNÜLMESİ TALEBİ ÖZETİ: Davacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedildiğini, iki taşınmazın tevhit amacının ortadan...

Okumaya devam et