Haksız Haciz Yapılması – Manevi Tazminat Davası

Güncel İçtihatlar , , , , , 0 Comment on Haksız Haciz Yapılması – Manevi Tazminat Davası

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi         2019/2535 E.  ,  2020/2544 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … San. ve Tic. AŞ aleyhine 11/06/2015 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın...

Okumaya devam et
İdare Hukuku
Sözleşme Hukuku

Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

Uncategorized , , , , , 0 Comment on Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

SAKARYA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACILAR                :         VEKİLİ                         :            Av. Fatih YEŞİLYURT DAVALILAR                 :          DAVA DEĞERİ            :            20.000 TL KONUSU                     :            Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile, ecrimisilin                                                   (haksız işgal tazminatının) davalılardan istenilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR    ...

Okumaya devam et

Mirastan Mal Kaçırma – Muris Muvazaası

Makale , , , , , , , 0 Comment on Mirastan Mal Kaçırma – Muris Muvazaası

 Muris muvazaası miras bırakanın mirasçısı olan kimseyi mirasından yoksun bırakmayı amaçlayarak bir başkasıyla yaptığı karşılıksız kazandırmayı satış yahut ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak düzenlemesidir. Muvazaa, tarafların anlaşmak suretiyle iradelerinde bilerek ve isteyerek meydana getirdikleri bir uygunsuzluk halidir. Muvazaada tarafların esas...

Okumaya devam et