Haksız Haciz Yapılması – Manevi Tazminat Davası

Güncel İçtihatlar , , , , , 0 Comment on Haksız Haciz Yapılması – Manevi Tazminat Davası

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi         2019/2535 E.  ,  2020/2544 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … San. ve Tic. AŞ aleyhine 11/06/2015 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın...

Okumaya devam et

Taşkın Hacze İtiraz Dilekçe Örneği

Uncategorized , , , , , 0 Comment on Taşkın Hacze İtiraz Dilekçe Örneği

        SAKARYA NÖBETÇİ  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE, ŞİKAYET EDEN (BORÇLU)               : VEKİLİ                    : KARŞI TARAF       : Sakarya… 1. İcra Müdürlüğü KONU           : Sakarya 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı                            dosyasınezdindeki Taşkın Hacze İtiraz. AÇIKLAMALAR :            ...

Okumaya devam et