Nafakanın Ödenmemesinden Dolayı Verilen Tazyik Hapsinin Kaldırılması

Güncel İçtihatlar , , , , , , , 0 Comment on Nafakanın Ödenmemesinden Dolayı Verilen Tazyik Hapsinin Kaldırılması

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/64 E. , 2020/770 K. “İçtihat Metni”Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’un, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 10. İcra Ceza Mahkemesinin 20/09/2016 tarihli ve 2016/358...

Okumaya devam et
İdare Hukuku
Sözleşme Hukuku

İşletmesel Karar İle İş Aktinin Feshi

Güncel İçtihatlar , , , , , , 0 Comment on İşletmesel Karar İle İş Aktinin Feshi

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2019/8929 E.   2019/23853 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş MahkemesiDAVA TÜRÜ : İŞE İADE Taraflar aralarındaki dava hakkında … 12. İŞ MAHKEMESİ tarafından verilen 27/09/2016 tarihli ve 2016/447 esas 2016/353 karar sayılı kararı üzerine davalılarca istinaf yoluna başvurulmuş, … Bölge Adliye...

Okumaya devam et

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

Makale , , , , , , , , , , SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI için bir yorum

FESİH KODU İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 1 Deneme süreli İş sözleşmesinin İşverence feshi Yok Yok Yok 2 Deneme süreli İş sözleşmesinin İşçi tarafından feshi Yok Yok Yok 3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi...

Okumaya devam et

İŞE İADE İSTEMİ – YÜZ KIZARTICI EYLEM – HAKLI FESİH

Güncel İçtihatlar , , , , , , 0 Comment on İŞE İADE İSTEMİ – YÜZ KIZARTICI EYLEM – HAKLI FESİH

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2019/3439 K. 2019/21958 T. 9.12.2019 * İŞE İADE İSTEMİ ( İşyerinde Davacı İşçinin Bilgisi Dahilinde ve Göz Yummasıyla Gerçekleşen Yüz Kızartıcı Eylem Nedeniyle İşçilerin Sonraki Hayatlarına Olumsuz Etkisini Düşünen İşverenin Davacı Dahil Çıkardığı İşçilerden...

Okumaya devam et

İşçinin İşyerinde Olumsuzluğa Neden Olduğu- İşe İade Davası Açılması Hali

Güncel İçtihatlar , , , , , , , 0 Comment on İşçinin İşyerinde Olumsuzluğa Neden Olduğu- İşe İade Davası Açılması Hali

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı Yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler...

Okumaya devam et

Islah dilekçesi ile icra takibindeki miktar ve haklar daraltılabilir ancak artırılamaz.

Güncel İçtihatlar , , , , , 0 Comment on Islah dilekçesi ile icra takibindeki miktar ve haklar daraltılabilir ancak artırılamaz.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2019/5445 E. , 2019/15961 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu...

Okumaya devam et