2020 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınır

Uncategorized , , , 0 Comment on 2020 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınır

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: a) 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem...

Okumaya devam et

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ – TÜKETİCİDEN HAKSIZ OLARAK ALINAN KOMİSYONUN TAHSİLİ – KESİNTİNİN TÜKETİCİ LEHİNE VE TÜKETİCİ TERCİHİNDE GERÇEKLEŞTİĞİNİN TESPİTİ

Güncel İçtihatlar , , 0 Comment on T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ – TÜKETİCİDEN HAKSIZ OLARAK ALINAN KOMİSYONUN TAHSİLİ – KESİNTİNİN TÜKETİCİ LEHİNE VE TÜKETİCİ TERCİHİNDE GERÇEKLEŞTİĞİNİN TESPİTİ

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2016/170 2017/4638 17.4.2017 TÜKETİCİDEN HAKSIZ OLARAK ALINAN KOMİSYONUN TAHSİLİ ( Konut Kredisinden Doğan Alacak İstemi – Kesintinin Tüketici Lehine ve Tüketici Tercihinde Gerçekleştiğinin Tespiti Halinde Bu Kalem Yönünden Davanın Reddi Gerektiği/Eksik İnceleme ) KESİNTİNİN TÜKETİCİ LEHİNE VE TÜKETİCİ TERCİHİNDE GERÇEKLEŞTİĞİNİN TESPİTİ...

Okumaya devam et