Bilişim Hukuku Ve Bilişim Suçları

Bilişim Hukuku Ve Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim suçları internet üzerinden yapılan kabahatlerdir yani suçlardır. Bilişim hukuku da bu suçları ilgilendiren yasal çerçeveyi belirleyen daldır, internet hukukudur. Bilişim suçu, bilgi teknolojilerinden sonra ortaya çıkan yeni bir suç çeşididir. Suçlular adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir.

Bilişim Nedir?

Her çeşit bilgi ve verinin elektronik aletler aracılığıyla işlenip değerlendiren teknolojiye denir. Bilimseldir. Suçlular adi ve münferit olabileceği gibi organize de olabilmektedir.

Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim alanında işlenen suçlar için düzenlenen yasalar AB ile uyumlu bir şekilde yapılmaya çalışılmıştır. Bilişim hukuku ile ilgili en kapsamlı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundadır. Bu kanunda internete girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması konularında düzenlemeler yer almaktadır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Ve Cezası Nedir?

Bilişim sistemine yasalara aykırı şekilde giren ve uzun süre kalan kişiye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Herhangi bir nedenle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değiştirilirse-değişirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu Ve Cezası Nedir?

 • Sistemin işleyişi engellendiğinde cezası 5 yıla kadar hapistir.
 • Sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren, erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Yukarıdaki madde ile birlikte aynı şartları kullanarak bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşun ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Yukarıdaki maddelerde sıralanan şartlarla kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan altı aya kadar hapis ve beş bin liraya kadar para cezasına çarptırılır.

Tüm bu suçlar ve cezaları Avrupa Siber Suçlar sözleşmesine uyumlu şekilde hazırlanmıştır.

Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar Nelerdir?

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanarak işlenen suçların ortak özellikleri şunlardır:

 • Suç mağdurlarının genelde bilinçsiz masum kullanıcılar ile ekonomi ve finans sektöründen olması,
 • Ülkemizde yeni suçlar grubundan olduğu için gerekli kanun ve düzenlemelerin eksik ve yetersiz olması,
 • Yeterli mevzuat olsa bile uygulamanın eksik bilgi veya yeteneğe sahip olma ihtimalinin yüksek olması,
 • Diğer suç türlerine göre daha ağır maddi ve manevi sonuçlar doğurması,
 • Bilişim suçunu işleyenlerin genelde 17-35 yaş arasındaki gençlerden oluşması,
 • Bilişim suçu mağdurlarının genellikle ticari kurumlar olması,
 • Bilişim suçunun işlenmesinde bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması,
 • Zarara uğrayan mağdurların büyük kuruluş ve işletmeler olmasından dolayı itibar ve saygınlık kaybetme korkusunun baskın gelmesi,
 • Bilişim suçunun sonucunda çok yüksek kazançların kolay ve daha az riskle temin edilmesi,
 • Ekonomik kaybın büyük olması nedeniyle, genelde basit suçlar haricinde güvenlik güçlerine bildirilmemesi,
 • Suçluların çoğunluğu eylemlerinin, suçlarının yaptırımsız, cezasız kalacağına emin şekilde güvenle hareket ederler. Çünkü eylemlerinin deşifre olunmaması için ihbar edilmeyeceğinden, bazen de, bu eylemleri karşılayacak yasalarda ceza normunun bulunmadığını düşünürler.
 • Bilişim suçunun genellikle uluslararası boyutu bulunmaktadır.
 • Bilişim suçu ile bilişim yoluyla işlenen suç ayrılmaktadır.

Kaç Tür Bilişim Suçu Vardır?

Bilişim suçları şu şekilde çeşitlenir:

 • Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık
 • Çocuk pornografisi
 • Sahte kişilik oluşturma ve kişilik taklidi
 • Kişisel verilerin kötüye kullanılması
 • Terörist faaliyetler
 • Ticari sırların çalınması
 • Bir bilgisayar yazılımının izinsiz kullanımı
 • Bilgisayar sabotajı, başkasının bilgisayarına uzaktan izinsiz girmek
 • Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim
 • Bilgisayar yoluyla sahtecilik
 • Yasadışı yayınlar
 • Hacking
 • İnternet banka dolandırıcılığı
 • Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir