Karı Koca Arasındaki Alacak Davasında Görevli Mahkeme

Güncel İçtihatlar , , , , ,

T.C.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2015/39416 2017/459717.4.2017

  • KARI KOCA ARASINDA BORÇ İLİŞKİSİNDE GÖREVLİ MAHKEME (Davacı Davalıya Evlenmeden Önce ve Evlendikten Sonra Borç Para Verdiğini İddia Ederek Açtığı Alacak Davasında Ödünç Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulanması Gereği – Ödünç Sözleşmesinin Borçlar Kanununda Düzenlendiği Uyuşmazlık Hakkında Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu Aile Mahkemesinin Görevli Olmadığı)
  • AİLE MAHKEMESİ (Karı Koca Arasında Evlilikten Önce ve Sonra Yapılan Borç Verme Alma İlişkisine Ödünç Verme Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulanması Gereği – Karı Koca Arasında Ödünç Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlık Hakkında Aile Mahkemesinin Görevli Olmadığı Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu)

4787/m.4

ÖZET : Davacı, davalıya evlenmeden önce ve evlendikten sonra borç para verdiğini iddia ederek eldeki davayı açmıştır. Bu durumda taraflar arasında ödünç sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerekir. Ödünç sözleşmesi Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olduğundan uyuşmazşığın çözümünde genel mahkemeler görevlidir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı ile 21.05.2008 tarihinde evlendiklerini, davalının 2009 yılında boşanma davası açtığını, üsküdar 2. Aile Mahkemesinin 2009/246 Sayılı dosyası ile 03.05.2012 tarihinde haklarında boşanma kararı verildiğini, evlenmeden önce ve evlilik birliği sürecinde davalının bankalara olan birtakım borçlarını ödediğini ve borç para verdiğini ileri sürerek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla alacağı olan 60.000,00 TL’nin şimdilik 10.000,00 TL’sinin faizi ile tahsiline, ek dava açma haklarının saklı tutulmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacının talebinin evlilik birliği içinde edinilmiş malların paylaşımına dair olduğu, bu davaya bakma görevinin Aile Mahkemelerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıya evlenmeden önce ve evlendikten sonra borç para verdiğini iddia ederek eldeki davayı açmıştır. Bu durumda taraflar arasında ödünç sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerekir. Ödünç sözleşmesi Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olduğundan uyuşmazşığın çözümünde genel mahkemeler görevlidir. Hal böyle olunca da davaya Aile Mahkemesince değil, genel mahkemede bakılması gerekir. O halde mahkemece, işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, Aile Mahkemesi’nin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 27,70 TL harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir