Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Kambiyo Senedi Niteliğinde Olan Bonodaki Hakkın Devri – Ciro Zincirinin Kopuk Olması

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Kambiyo Senedi Niteliğinde Olan Bonodaki Hakkın Devri – Ciro Zincirinin Kopuk Olması

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/23998 K. 2017/15060 T. 4.12.2017 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten...

Okumaya devam et

Alıcının Tramer Kayıtlarını İnceleme Yükümlülüğü Yoktur.

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Alıcının Tramer Kayıtlarını İnceleme Yükümlülüğü Yoktur.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/30347 K. 2017/11464 T. 22.11.2017 DAVA : Taraflar arasındaki çek iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı, 08.01.2013...

Okumaya devam et