ARSA SAHİBİNİN EKSİK VE AYIPLI İMALATI BULUNAN BİR İNŞAATI TESLİM ALMAYA ZORLANAMAYACAĞI

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on ARSA SAHİBİNİN EKSİK VE AYIPLI İMALATI BULUNAN BİR İNŞAATI TESLİM ALMAYA ZORLANAMAYACAĞI

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/1917 Karar Numarası: 2019/513 Karar Tarihi: 18.02.2019 ARSA SAHİBİNİN EKSİK VE AYIPLI İMALATI BULUNAN BİR İNŞAATI TESLİM ALMAYA ZORLANAMAYACAĞI Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Uyarınca Kararlaştırılan Tarihte Yüklenicinin İmara, Projeye ve Sözleşmeye Uygun Bir Edayı...

Okumaya devam et

TAŞINMAZLARA İLİŞKİN SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNİN YAZILI ŞEKİLDE YAPILMADIKÇA GEÇERLİ SAYILMAYACAĞI

Güncel İçtihatlar , 0 Comment on TAŞINMAZLARA İLİŞKİN SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNİN YAZILI ŞEKİLDE YAPILMADIKÇA GEÇERLİ SAYILMAYACAĞI

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/3384 Karar Numarası: 2019/648 Karar Tarihi: 21.02.2019 TAŞINMAZLARA İLİŞKİN SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNİN YAZILI ŞEKİLDE YAPILMADIKÇA GEÇERLİ SAYILMAYACAĞI Davacı İle Davalı Arasında Bu Anlamda Yapılmış Yazılı Bir Sözleşme Bulunmadığı – Davacının Adi Yazılı Arsa Payı Karşılığı İnşaat...

Okumaya devam et

Mirastan Mal Kaçırma – Muris Muvazaası

Makale , , , , , 0 Comment on Mirastan Mal Kaçırma – Muris Muvazaası

 Muris muvazaası miras bırakanın mirasçısı olan kimseyi mirasından yoksun bırakmayı amaçlayarak bir başkasıyla yaptığı karşılıksız kazandırmayı satış yahut ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak düzenlemesidir. Muvazaa, tarafların anlaşmak suretiyle iradelerinde bilerek ve isteyerek meydana getirdikleri bir uygunsuzluk halidir. Muvazaada tarafların esas...

Okumaya devam et

Hizmet Tespit Davası Sayesinde Emeklilik Yaşı Öne Çekilebilir Mi?

Makale , , , 0 Comment on Hizmet Tespit Davası Sayesinde Emeklilik Yaşı Öne Çekilebilir Mi?

Bir günlük hizmet tespit davası sorununu pek çok kişi emeklilik zamanı yaklaştığında farketmekte ve çözüm arayışına çok geç girmektedir. Zira ilk işe giriş tarihi emeklilik yaşı ve emekli olmak için gerekli olan prim açısından önemlidir. İlk işe giriş tarihinizde prim...

Okumaya devam et

Sağlık Raporu Sebebi İle Derhal Fesihlerde İşçiden Savunma Alınması Gerekmediği

Güncel İçtihatlar , , , 0 Comment on Sağlık Raporu Sebebi İle Derhal Fesihlerde İşçiden Savunma Alınması Gerekmediği

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU E: 2017/9 K: 2018/10 K. T. 19.10.2018 İŞÇİNİN BEKLEME SÜRESİNİ AŞAN İŞE DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESHİNDE, İŞÇİDEN SAVUNMA ALINMASI GEREKMEDİĞİ – İşçinin Sağlık Nedenleriyle Bekleme Süresini Aşan İşe Devamsızlığının Bildirim...

Okumaya devam et

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İptali Nedeniyle Amacı Ortadan Kalkan Tevhit Öncesi Hale Dönülmesi İsteğinden Kaynaklanan Çekişme

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İptali Nedeniyle Amacı Ortadan Kalkan Tevhit Öncesi Hale Dönülmesi İsteğinden Kaynaklanan Çekişme

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/1390 Karar Numarası: 2010/2285 Karar Tarihi: 03.03.2010 SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ SONUCU TEVHİT İŞLEMİNİN HUKUKİ DAYANAĞININ KALMAMASI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ NEDENİYLE AMACI ORTADAN KALKAN TEVHİT ÖNCESİ HALE DÖNÜLMESİ TALEBİ ÖZETİ: Davacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedildiğini, iki taşınmazın tevhit amacının ortadan...

Okumaya devam et

WHATSAPP YAZIŞMALARI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ

Güncel İçtihatlar , , , , , , 0 Comment on WHATSAPP YAZIŞMALARI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2018/10718 K: 2019/559 K. T. 10.01.2019 WHATSAPP YAZIŞMALARI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ – Whatsapp Sisteminde Kişi Kişiler İle İletişime Geçebileceği Gibi Gruplar Kurarak Grup İçiresinde De İletişim Gerçekleştirebildiği – Bu Sistemin Kendi...

Okumaya devam et