Sgk Ödemelerinin Tazminattan Düşürülmesi Gerekir

Güncel İçtihatlar0 Comment on Sgk Ödemelerinin Tazminattan Düşürülmesi Gerekir

21. Hukuk Dairesi  2018/4825 E. , 2019/5261 K.  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi TÜRK MİLLETİ ADINA Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir....

Okumaya devam et