HAKSIZ TUTUKLAMA SEBEBİ İLE TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Uncategorized , , ,

SAKARYA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DAVACI : Onur
Cumhuriyet Mah. Fulya Sok. No:2 İç Kapı:1 Pamukova/SAKARYA

VEKİLİ : Av. Fatih YEŞİLYURT Sakarya Barosu Sic No:1027
(Adres antettedir.)

DAVALI : Maliye Hazinesi/SAKARYA

KONU : Müvekkilin 13.09.2017 – 19.09.2017 tarihlerinde 6 gün gözaltında, 29.09.2017-06.02.2018 tarihlerinde ise 131 gün tutuklu olmak üzere toplam 137 gün haksız olarak hürriyetinden yoksun bırakılması sebebi ile 50.000 TL maddi ve 100.000 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 150.000 TL tazminatın tutuklanma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı taraftan tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkil Onur , 13.09.2018 tarihinde göz altına alınmış olup imiz, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan dolayı13.09.2017- 19.09.2017 tarihinde 6 gün göz altında kalmış akabinde 19.09.2018 tarihinde Sakarya 1. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusunda serbest bırakılmıştır. Bu karara karşı savcılık makamının yapmış olduğu itiraz Sakarya 1. Sulh Ceza Mahkemesince 28.09.2017 tarhinde 2017/4497 D.İş sayılı kararı ile kabul görerek müvekkil hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Müvekkil hakkındaki yakalama kararına istinaden yakalanan müvekkil 29.09.2017 tarihinde Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgu neticesinde 2017/4911 D.İş. Sayılı kararı ile 29.09.2019 tarihinde tutuklanmıştır. Müvekkil ile alakalı olarak tutuklandığı dosya kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütne üye olmak iddiası ile iddianame düzenlenmiş ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesine 2017/298 E. Sayılı dava açılmıştır.

2- Müvekkil hakkında yapılan yargılama sürecinde Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesine 2017/298 E. Sayılı dosya kapsamında 06.02.2018 tarihinde yapılan duruşmada müvekkilin tahliyesine karar verilmiştir.

3- Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/298 E. Ve 2018/158 K. Sayılı kararı ile müvekkil ile ilgili olarak CMK 223/2-e gereğince üzerine atılı suçu işlediğine dair şüpheden uzak kesin delillerin bulunmaması sebebi ile müvekkilin 19.06.2018 tarihli kararla beraatine karar verilmiştir. Bu karar istinaf edilmeden 27.06.2018 tarihinde kesinleşmiştir.

4- Müvekkil hakkında soruşturma başlamadan evvel Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak çalışmaktaydı. Ancak ne var ki hakkında mezkur soruşturma başlayınca Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı tarafından 14.09.2017 tarih ve 2017/795 K. Sayılı kararı ile görevinden uzaklaştırılmasına ve maaşından da üçte bir oranında kesintiye uğramasına yönelik olarak karar verilmiştir.

5- Müvekkilin haksız tutuklama ve akabinde yargılanması maaşının bir kısmını almamasına sebep olmuştur. Çünkü müvekkil ile birlikte gözaltına alınarak işlem gören müvekkilin çalışma arkadaşlarından bazıları gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış ve akabinde görevlerine dönerek maddi bir sıkıntıya düşmemişlerdir. Bu sebeple müvekkilin haksız olarak gözaltına alınması ve tutuklanması sebepleri ile maaşında kesintiye uğraması arasında mevcut olan illiyet bağı sebebi ile müvekkilin maaşındaki kesintinin ne kadar olduğunun tespiti ve akabinde bu kesinti miktarının maddi zarar olarak tazminine karar verilmesi gerekmektedir.

6- Müvekkil hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ve akabinde başlayan yargılama sürecinde uzun bir süre tutuklu kalmış isnad edilen suç Fetö örgütüne üye olmak suçu olması sebebi ile çevresinde ‘vatan haini’ olarak görülmesine ve lekelenmesine sebep olmuştur. Müvekkilin kamu görevlisi olmasından ötürü üzerine atılı suçtan dolayı önce açığa alınması akabinde 701 sayılı KHK ile ihraç edilmesi kendisinde derin bir üzüntüye sebep olmuştur. Müvekkilin Fetö üyesi olduğuna dair şüpheden uzak kesin bir delil mezkur dosya kapsamında bulunmazken 6 günü gözaltı olmak üzere 137 gün hürriyetinden yoksun bırakılması ciddi bir üzüntü kaynağıdır. Müvekkil bu sebepten ötürü insanların farklı bakması sebebi ile bir yalnızlık içerisinde kalmış ve bu durum halen sürdüğü için müvekkil manevi olarak ciddi derecede yıpranmaktadır.

Müvekkilin ihraç edilmiş bir kamu personeli olması iş bulmasında ciddi bir zorluğa sebep olmakta müvekkil hem iş bulamamakta hem de bu durumdan ötürü ciddi derecede üzülmektedir. Çünkü müvekkil ailesine babası vefat etmiş olduğundan bakmakla mükellef olduğundan dolayı bakamamanın elemini de ciddi derecede duymaktadır.

7- Bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacak olan maddi kayba göre fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 50.000 TL maddi tazminat isteme zorunluluğu hasıl olmuştur.

8- Yukarıda açıklanan hususlar ve Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bulunan müvekkilin yargılandığı dosyadaki durum birlikte değerlendirildiğinde müvekkilin haksız olarak gözaltında ve tutuklu olarak cezaevinde kaldığı süre boyunca maddi ve manevi olarak büyük sıkıntılar yaşadığı, tutuklanmasından dolayı kendisi ve ailesi ekonomik olarak zor zamanlar geçirmesi, kendisinin yargılama aşamasında ve tutuklu kaldığı sürede vatan haini muamelesi görmesi sebeplerinden dolayı büyük bir elem duyduğu ortadadır.

9- Açıkladığımız nedenlerle haksız tutukluluktan doğan maddi ve manevi zararların davalı hazine tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 141-144 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : 1- 13.09.2017 tarihli Yakalama ve Gözaltına alma tutanağı,
2- Sakarya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 29.09.2017 tarih ve 2017/4911 D.İş sayılı tutuklama kararı,
3- Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/298 Esas No, 2018/158 Karar sayılı beraat kararını içeren ilamı,
4- Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/298 E. Sayılı dosyası,
5- Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığının 14.09.2017 tarih ve 2017/795 K. Sayılı görevden uzaklaştırma kararı,
6- Bilirkişi incelemesi, tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE TALEP : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin cezaevinde haksız olarak tutuklu kaldığı 131 gün ve gözaltında kaldığı 6 gün için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla toplam 50.000 TL maddi ve 100.000 TL. manevi olmak üzere toplam 150.000 TL tazminata, müvekkilin tutuklandığı 29.09.2017 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 18.09.2018

             Davacı Onur 
        Vekili Av. Fatih YEŞİLYURT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir