Ceza Mahsubu Dilekçe Örneği

Uncategorized , ,

SAKARYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA,

                                                                                              Dosya No:                            D.İş.

CEZADAN MAHSUP

İSTEMİNDE BULUNAN SANIK            :

MÜDAFİİ                                         :  Av. Fatih YEŞİLYURT

KONU                                               : Müvekkilimin Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/ E. sayılı dosyasında ……….tarihinden itibaren tutuklu kaldığı 2 yıl 6 ay 7 Günlük sürenin; Sakarya 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nin …….tarih ve 2012/… D.İş ceza toplama kararı çerçevesinde sanık müvekkilim aleyhine verilmiş olan mahkumiyet kararından mahsup edilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim olan sanık …………. tarihinde beri Sakarya Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/E. sayılı dosyasından ………… suçundan dolayı 2 yıl 6 ay 7 günlük süre ile tutuklu kalmış; devam eden yargılama sonucunda müvekkil sanık hakkında …….. tarihli celsede mahkumiyet kararı ile birlikte bi hakkın tahliyesine kararı verilmiştir.İş bu karar ……… tarihinde temyiz edilerek henüz kesinleşmemiştir.

Bunun yanında Sayın Mahkemenizin …….. tarih ve 2012/ D.iş sayılı ceza toplama kararı çerçevesinde tutukluluk hali devam etmektedir. Bu itibarla mahkemeniz tarafından verilen mahkumiyet kararından tutuklu kalınan sürelerin mahsubunu talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

2-) Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 40 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 63. maddelerinde belirtildiği üzere, mahsup işleminin yapılabil­mesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir.

3-) Yukarıda sözü geçen yasal mevzuat hükümleri ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Ceza Genel Kurulu kararı nedeniyle, hükmün kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran 2 yıl 6 ay 7 Günlük tutukluluk süresinin, hükmolunan hapis cezasından indirilmesi gerekir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5237 S. K. m. 63, 765 S. K. m. 40

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Mahkemenizin ………. tarih 2012/ D.İş sayılı ceza toplama kararı çerçevesinde vermiş olduğu mahkumiyet hükmünden sanık müvekkilimin tutuklu kaldığı sürelerin mahsup edilmesini  saygılarımızla arz ve talep ederiz.07.02.2015

                                                                                                                      Sanık

                                                                                                            ……………………..

                                                                                                                    Müdafii

          Av. Fatih YEŞİLYURT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir