HAGB’DE HÜKMÜN AÇIKLANMASI – CMK MADDE 231/11′ İN UYGULANMASI

Güncel İçtihatlar 0 Comment on HAGB’DE HÜKMÜN AÇIKLANMASI – CMK MADDE 231/11′ İN UYGULANMASI

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2017/421 E. , 2018/543 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi: 3. Ceza Dairesi Mahkemesi: MERSİN 2. Çocuk Sayısı: 264-501 Kasten yaralama suçundan sanık …’ın, TCK’nın 86/2, 86/3-e, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 3 ay 10...

Okumaya devam et

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI

Makale , , , , , , , , , SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI için bir yorum

FESİH KODU İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 1 Deneme süreli İş sözleşmesinin İşverence feshi Yok Yok Yok 2 Deneme süreli İş sözleşmesinin İşçi tarafından feshi Yok Yok Yok 3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi...

Okumaya devam et

İŞE İADE İSTEMİ – YÜZ KIZARTICI EYLEM – HAKLI FESİH

Güncel İçtihatlar , , , , , 0 Comment on İŞE İADE İSTEMİ – YÜZ KIZARTICI EYLEM – HAKLI FESİH

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2019/3439 K. 2019/21958 T. 9.12.2019 * İŞE İADE İSTEMİ ( İşyerinde Davacı İşçinin Bilgisi Dahilinde ve Göz Yummasıyla Gerçekleşen Yüz Kızartıcı Eylem Nedeniyle İşçilerin Sonraki Hayatlarına Olumsuz Etkisini Düşünen İşverenin Davacı Dahil Çıkardığı İşçilerden...

Okumaya devam et

Değer Kaybı Tazminatı Davaları – Emsal Yargıtay Kararı

Güncel İçtihatlar , , , 0 Comment on Değer Kaybı Tazminatı Davaları – Emsal Yargıtay Kararı

17. Hukuk Dairesi 2016/1741 E. , 2016/5631 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:…..Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi,...

Okumaya devam et

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU – SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI

Güncel İçtihatlar , , 0 Comment on TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU – SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMAMASI

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2018/12-277 K. 2019/585 T. 8.10.2019 * TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU ( Sanığın Kanındaki Alkol Seviyesinin Suç Tarihindeki Düzenlemeye Göre Cezalandırılmasını Gerektiren 1,00 Promilin Üzerine Çıkmaması Ehliyetsiz Araç Kullanmasının ve Meydana Gelen Kazada Taksirinin...

Okumaya devam et

MURİS MUVAZAASI SEBEBİ İLE TAPU İPTAL TESCİL DAVASI

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , 0 Comment on MURİS MUVAZAASI SEBEBİ İLE TAPU İPTAL TESCİL DAVASI

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2018/5566 E. , 2020/232 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tenkis davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalılar vekili...

Okumaya devam et

Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Kaynaklı Tazminat Davası

Güncel İçtihatlar , , , 0 Comment on Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Kaynaklı Tazminat Davası

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/9999 E. , 2016/7191 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı … vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi,...

Okumaya devam et

İşçinin İşyerinde Olumsuzluğa Neden Olduğu- İşe İade Davası Açılması Hali

Güncel İçtihatlar , , , , , , 0 Comment on İşçinin İşyerinde Olumsuzluğa Neden Olduğu- İşe İade Davası Açılması Hali

İşçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenler, aynı Yasanın 25. maddesinde belirtilen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler...

Okumaya devam et

Islah dilekçesi ile icra takibindeki miktar ve haklar daraltılabilir ancak artırılamaz.

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Islah dilekçesi ile icra takibindeki miktar ve haklar daraltılabilir ancak artırılamaz.

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2019/5445 E. , 2019/15961 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:İŞ MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … Enerji Elektrik Üretim Pazarlama Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu...

Okumaya devam et

Yabancı Ülkelerde Alınan Ehliyetlerin Geçerliliği Hakkında Yargıtay Kararı

Güncel İçtihatlar , , , , , , 0 Comment on Yabancı Ülkelerde Alınan Ehliyetlerin Geçerliliği Hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi Esas Yıl/No: 2000/10346 Karar Yıl/No: 2001/1417 Karar tarihi: 19.02.2001 TAZMİNAT DAVASI – KASKO SİGORTASININ YAPILMIŞ OLMASI – EHLİYETİN YABANCI OLMASI NEDNİYLE HASARIN ÖDENMEMESİ – SÜRÜCÜ BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİNİ KORUYUP KORUMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Araştırılması gereken husus,...

Okumaya devam et