Kiralanın Yeniden İnşası Sebebi Kiralanın Tahliyesi İçin Kiracıya Çekilen Noter İhtarname Örneği

Uncategorized , , , , , , , , , , , ,

SAKARYA ( .) NOTERLİĞİ’NE;

İHTARNAME

İHTAR EDEN                      :

VEKİLİ                                 :

MUHATAP                          :

KONU                                   : Kiralananın yeniden inşası sebebi ile Tahliye İstemine İlişkindir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Sayın muhatap, müvekkilin maliki bulunduğu Serdivan/SAKARYA  adresindeki işyerinde kiracı olarak bulunmaktasınız.

2-) Ancak bulunduğunuz işyeri protatif mahiyette bir işyeridir. Hali hazırdaki yapısı göz önünde bulundurulduğunda  fiziki koşullarının yetersiz kaldığı ve ciddi tadilatların zaruri olacağı  ortadadır. İşbu sebeple müvekkile ait işbu taşınmazın yetersizliği ve kullanımın yeterli hale getirilmesi sebepleri ile taşınmazın yeniden inşası zaruriyatı hasıl olmuştur. Türk Borçlar Kanununun ‘Gereksinim, yeniden inşa ve imar’ başlıklı 350. Maddesine göre;

‘a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar

Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, 

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.’

3-) Açıklanan sebeplerle Serdivan/SAKARYA adresindeki işyerini TBK 350. Maddesi gereğince tahliye etmeniz gerektiğini, aksi halde icra ve dava yoluna başvuracağımızı, vekalet ücreti ve yargılama masraflarından sorumlu tutulacağınızı ihtaren bildiririm. 13.01.2017

İHTAR EDEN

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim.

                                                                                                                                             İHTAR EDEN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir