Eş Cinsel İlişki – Şantaj Suçu

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , , , , ,

Yargıtay 6. Ceza Dairesi         2015/6371 E.  ,  2018/4382 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Yağma
HÜKÜM : Sanık … hakkında; yağma suçundan mahkumiyetine, sanık … hakkında; sanığın ölümü sebebiyle kamu davasınını düşürülmesine

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Mahkemenin 26.11.2014 gün ve 2014/103 esas 2014/326 sayılı ek kararı ile sanık …’in hükümden sonra 29.07.2014 tarihinde ölümü sebebiyle TCK’nın 64. maddesi gereğince hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verildiği, verilen ek kararın sanık … müdafii tarafından temyiz edilmediğinin anlaşılması karşısında; sanık … ile sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesinde;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu’nun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Oluş ve dosya kapsamına göre; mağdurun, … mahallesi … Paşa camisinin içinde akşam namazı vaktini beklerken bankın üzerinde oturduğu sırada yanına hükümden sonra ölen sanık …’in gelerek oturduğu bir şekilde tanıştıkları, sanık …’ın mağdurun eşcinsel olduğunu öğrendiği ve mağdura hitaben “gel tenha bir yere gidelim orada konuşalım, sen arkadan ve ağızdan ilişkiye giriyormuşsun” dediği mağdurun da bu daveti kabul ettiği, Üsküdar Belediyesinin arkasına gittikleri buraya sanık …’un da geldiği, polis olduğunu söyleyerek 270 TL’ı parasıyla kimliğini aldığı, mağdurun ne kadar maaş aldığını sorduğu mağdurun 1.800 TL’ı maaş aldığını söylemesi üzerine kolundan tutarak “evden 1.800 TL’ı parayı getir ya da kredi kartın var mı, seni rezil ederim, eş cinsel ilişkiye girdiğini ailene söylerim, parayı getir camiye bağışlayacağız, sen tövbe edeceksin” dediği mağdurdan aldıkları 270 TL’ı parayı da camiye bağışlayacaklarını söylediği, mağdurun da “param yok iki tane bilezik getirebilirim” dediği ve eve gittiği, olanları eşine anlatarak polise haber verdikleri, polislerin mağdur ile birlikte olay yerine gittiği ve olay yerinde bekleyen sanıkların yakalandığı olayda; sanık …’un eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanıtların takdirinde ve suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kabul ve uygulamaya göre de; denetim süresinin belirlenmesinin infaza yönelik bir işlem olduğu gözetilerek, 5237 sayılı Yasanın 58/6-7 maddesi gereğince mükerrer olan sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesiyle yetinilmesi yerine, 5275 sayılı Yasanın 108/4. maddesine dayanılarak denetimli serbestlik süresinin de belirlenmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 05/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir