Termal Davaları Mahkeme Kararı

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

T.C.
SAKARYA
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
GEREKÇELİ ARA KARAR

ESAS NO : 2020/597 Esas

HAKİM :
KATİP :

DAVACI : ŞERAFETTİN
VEKİLİ : Av. FATİH YEŞİLYURT
DAVALILAR : 1- FAYMA TERMAL TURİZM İNŞAAT TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2- GİZEM FRİGYA TERMAL TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TALEP : İhtiyati haciz
TALEP TARİHİ : 04/12/2020
ARA KARAR TARİHİ : 14/12/2020
İhtiyati haciz isteyen davacı vekili tarafından mahkememize verilen dava dilekçesi incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde; davacı ile davalı arasında devre mülk sözleşmesi imzalandığını, sözleşme kapsamında davacıya kredi kullandırılarak davalı Gizem Frigya isimli şirket hesabına 16.500,00-TL ödeme yapıldığını, davacının sonradan sözleşmeden caymak içni davalılara ulaşmaya çalıştığını ama ulaşamadığını, noterden cayma ihtarı göndererek sözleşmeden caydığını ve ödenen bedelin iadesini istediğini, davalıların dönüş yapmadığını, taraflar arasında yapılan sözleşmesin resmi şekilde oluşturulmadığını, geçersiz bir sözleşme olduğunu, sözleşme kapsamında davacıya tapuda herhangi bir devir yapılmadığını, davalılar yönünden öncelikle teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.
Mahkememizin 14/12/2020 tarihli (10) nolu ara kararı uyarınca aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
KARAR:Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin şimdilik teminatsız olarak kabulü ile; davalıların taşınır ve taşınmaz malları ve 3.kişilerdeki hak ve alacakları üzerine 16.500,00-TL’ ye kadar olan kısmına ihtiyati haciz konulmasına,
*İhtiyati haciz kararının infazı hususunda Sakarya Nöbetçi İcra Müdürlüğü’nün yetkili kılınmasına,
2-Ara kararın taraflara tebliğine,
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.14/12/2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir