sakarya arabuluculuk avukatı

Sakarya Arabuluculuk Avukatı

Makale , , , , ,

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, ilk defa hukukumuza 26.06.2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile girmiştir. Peki bu arabuluculuk nedir? Arabulucu kimdir? Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hangi konuları düzenlemektedir? Hangi davalarda arabulucuya başvurmak zorunludur? Arabuluculuk Kanunu’nda yer alan süreler nelerdir? Arabuluculuğun sona erme nedenleri nelerdir? Arabuluculuğa ilişkin temel ilkeler nedir? Arabulucuların temel hak ve yükümlülükleri nelerdir? Arabulucu ücreti neye göre belirlenir?

Arabulucu nasıl olunur? Arabuluculuk sınavı nedir? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı!

Arabuluculuk, bir konuda uyuşmazlığa düşen tarafların bir arabulucu yardımıyla anlaşmaya varmak için yaptıkları bir çözüm sürecini ifade etmektedir. Bu yöntemde çözüme ilişkin karar verme yetkisi taraflardadır. Uyuşmazlığın en az iki tarafı vardır ve üçüncü bir kişi tarafların anlaşmalarını sağlamak için süreci koordine etmektedir. Bu süreçte arabulucu tarafsız ve bağımsızdır.

Sakarya Arabuluculuk Avukatı Fatih Yeşilyurt

Hangi davalarda arabuluculuk zorunludur?

Dava şartı arabuluculuk olarak da nitelendirilen zorunlu arabuluculuk konularında tarafların dava açmazdan evvel arabulucuya başvurması zorunludur. Dava şartı olan arabuluculuk konuları şunlardır:

  • Tüketici Uyuşmazlıklarında: Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. İstisnalar ise şunlardır:
  •  1. Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar 
  • 2. Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar 
  • 3. Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık tarafından genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde açılacak davalar 
  • 4. Üretimin veya satışın durdurulması ile malın toplatılması hakkında Bakanlık, tüketiciler veya tüketici örgütleri tarafından açılacak davalar 
  • 5. Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar.
  • Ticari Uyuşmazlıklarda: Türk Ticaret Kanunu kapsamında kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.
  • İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında: Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. İstisnası: İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında arabulucuya başvuru zorunlu değildir.

Sakarya Arabuluculuk Avukatı Fatih Yeşilyurt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir