Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Kambiyo Senedi Niteliğinde Olan Bonodaki Hakkın Devri – Ciro Zincirinin Kopuk Olması

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Kambiyo Senedi Niteliğinde Olan Bonodaki Hakkın Devri – Ciro Zincirinin Kopuk Olması

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/23998 K. 2017/15060 T. 4.12.2017 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten...

Okumaya devam et