Değer Kaybı Tazminatı Davaları – Emsal Yargıtay Kararı

Güncel İçtihatlar , , , 0 Comment on Değer Kaybı Tazminatı Davaları – Emsal Yargıtay Kararı

17. Hukuk Dairesi 2016/1741 E. , 2016/5631 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:…..Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı … tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi,...

Okumaya devam et