T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – SATIŞ BEDELİNİN DAĞITILMASI – İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞAN TAŞINMAZ

Güncel İçtihatlar , , , , , 0 Comment on T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – SATIŞ BEDELİNİN DAĞITILMASI – İMAR UYGULAMASI İLE OLUŞAN TAŞINMAZ

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/14-2196 K. 2017/1112 K.T. 14.6.2017 ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Taşınmazın 3194 S. İmar Kanunu 18. Md. Uyarınca İmar Uygulaması Yapılmak Suretiyle Oluşturulduğu – Arsaya İsabet Edecek Satış Bedelinin Arsa Malikleri Arasında Payları Oranında Değil Her Bir Kadastro Parselinin İmar Uygulamasından...

Okumaya devam et