Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Kaynaklı Tazminat Davası

Güncel İçtihatlar , , , 0 Comment on Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Kaynaklı Tazminat Davası

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/9999 E. , 2016/7191 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı … vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi,...

Okumaya devam et