Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı Tevhit İşleminin Ortadan Kalkması İçin Ne Yapılabilir?

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı Tevhit İşleminin Ortadan Kalkması İçin Ne Yapılabilir?

1. Hukuk Dairesi 2010/1390 E., 2010/2285 K.TAPU İPTALİ VE TESCİL1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]“İçtihat Metni” Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içeriği ve toplanan delillerden; taraflar ile dava...

Okumaya devam et

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İptali Nedeniyle Amacı Ortadan Kalkan Tevhit Öncesi Hale Dönülmesi İsteğinden Kaynaklanan Çekişme

Güncel İçtihatlar , , , , 0 Comment on Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İptali Nedeniyle Amacı Ortadan Kalkan Tevhit Öncesi Hale Dönülmesi İsteğinden Kaynaklanan Çekişme

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2010/1390 Karar Numarası: 2010/2285 Karar Tarihi: 03.03.2010 SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ SONUCU TEVHİT İŞLEMİNİN HUKUKİ DAYANAĞININ KALMAMASI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ NEDENİYLE AMACI ORTADAN KALKAN TEVHİT ÖNCESİ HALE DÖNÜLMESİ TALEBİ ÖZETİ: Davacı, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshedildiğini, iki taşınmazın tevhit amacının ortadan...

Okumaya devam et