2020 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınır

Uncategorized , , , 0 Comment on 2020 Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınır

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: a) 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem...

Okumaya devam et