kamulaştırma avukatı

Kamulaştırmaya İlişkin Yargıtay Kararı

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , , 0 Comment on Kamulaştırmaya İlişkin Yargıtay Kararı

Aynı karar uyarınca imar planında yer almayan bir taşınmazın, arsa sayılabilmesi için değerlendirme tarihi itibariyle, belediye veya mücavir alan sınırları içinde olmakla beraber, belediye hizmetlerinden (Belediyece meskun olduğu için veya meskun hale getirileceği için sunulan yol, su, elektrik, ulaşım, çöp...

Okumaya devam et
Zorunlu Deprem Sigortası

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/5187 K. 2019/11705 T. 09.12.2019 – Zorunlu Deprem Sigortası

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , , , 0 Comment on Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, E. 2017/5187 K. 2019/11705 T. 09.12.2019 – Zorunlu Deprem Sigortası

Davacı vekili; müvekkilinin satın aldığı konut için davalı banka şubesinden 70.000,00 TL anapara olmak üzere 104.500,00 TL geri ödemeli konut kredisi kullandığını ve kredi kullanımı sırasında zorunlu deprem sigortasının davalı banka tarafından yapıldığını, önc eden yenilendiği halde poliçe süresi dolmasına...

Okumaya devam et
sakarya boşanma avukatı

Uzun Süre Ayrı Yaşamanın Boşanmaya Etkisi

Güncel İçtihatlar , , , , , , , , 0 Comment on Uzun Süre Ayrı Yaşamanın Boşanmaya Etkisi

fiili ayrılık nedeni ile boşanma sebebi her ne kadar Kanun’da öngörülmemiş olsa da ortalama insan ömrü düşünüldüğünde dört yıl süren ayrı yaşayan eşlerin boşanma davası açmakta hakkı olduğuna ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesi ile boşanmalarına karar verilmiştir.

Okumaya devam et
sakarya miras avukatı
devremülk iptali
sakarya boşanma avukatı

Paranın Alım Gücünün Azlığı- Maddi Manevi Tazminatın Düşük Olması

Güncel İçtihatlar , , , , , , , 0 Comment on Paranın Alım Gücünün Azlığı- Maddi Manevi Tazminatın Düşük Olması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         2021/8457 E.  ,  2021/9413 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm...

Okumaya devam et