Hukuk kelime anlamı ile düzen demektir. Hukukun öngördüğü düzen çerçevesinde nasıl davranılması gerektiği, neye uyulması gerektiği ilişkilerin düzenliliği, toplumsal yaşamın gerekliliği üzerine bir çerçeveden bahsedilmektedir. Hukuk kuralları ve normlarıyla tam bir sistemdir, çözüme dair net kurallar içerir.Maddi ya da manevi yaptırımlarla bu durumlara engel teşkil edilme yoluna gidilir. Hukuk toplumda ve bireysel ilişkiler arasında düzen, pratiklilik, adalet fonksiyonlarını getirir. Var olan kurallar doğrultusunda hem adalet sağlanacak, hem toplumsal yaşama ayak uydurulacak hem de bireyler arası barış ve daimi düzen sağlanmaya çalışılacaktır. Bu yaptırımlar sayesinde hukuka uygun davranma uymayanları cezaya çarptırma şeklinde bir düzen sağlama moduna girilir. Böylelikle ortam korunur. Hukuk çerçevesinde ilgili alan dahilinde hapis, para cezaları da aktiftir. İlgili alana göre şekillenen yaptırımlarla sorunlara bilfiil çözüm bulunma çabası gösterilir.

Tazminat hukuku hukuka aykırı olan eylemlerin ya da fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda yapılan yaptırımların uygulaması olarak tanımlanabilir. Bu durumda Ceza Kanunları aktiftir. Kişi yaptığı eyleme istinaden öncelikle hukuka aykırı bir harekette bulunduğundan maddi ya da manevi bir tazminata maruz bırakılır. İşte tazminat hukuku da maddi ya da manevi kişinin aldığı zararın bedelinin ödenmesi üzerine bir sistem olan hukuk dalıdır. Bunlardan maddi tazminatta mesela kişinin malvarlığında oluşan zararı engellemek amaçlı açılan davadır. Manevi tazminat ise yaşanan eylem sonrasında kişinin üzüntü, keder v.b. doğrultuda psikolojik açıdan yaşadığı zararı temin amaçlı açılan dava türüdür. Tazminat konusu her türlü kazalar, iş kazaları, tıbbi hatalardan kaynaklı zararları içerir. Hukuk birçok uzmanlık alanını içinde barındırdığından alanında uzman olan avukatlarca değerlendirilmelidir. Her hukuki işlem ciddi bir hukuk bilgisine ve becerisine bağlı olup profesyonel hizmet almayı gerektirmektedir bu noktada Av. Fatih Yeşilyurt tazminat hukuku kişisel veri korunması ve gizlilik esas noktası ile hareket eden bir avukatlık ofisidir.

Av. Fatih Yeşilyurt Tazminat Hukuku Alanında Sunulan Hizmetler

Haksız fiil ya da eylemden oluşan durumlarda maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunabilir, yaşanılan trafik kazası sebebiyle maddi ya da manevi tazminat davası talebinde bulunabilir. Konuda özel bilirkişi raporu hazırlanır ve yaşanan durum ortaya sunulur.

İcra iflas hukuku; hukukun yargılama kısmı ile ilgilidir. Yani borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacağın tahsilinin nasıl olacağı hakkında bir davadır. Bu durumlarda borçludan icra takibi gibi bir koşul dışında gerekirse iflas yoluyla da takibe yönlendirilir. Her iki takipte de borçlunun borcunu ödemesi, mallarının haciz edilmesi bunun parayı çevrilmesi gibi konular bu hukuk dalı içerisinde yer alır. Bu noktada Av. Fatih Yeşilyurt icra iflas hukuku olarak alacak-borç yönetiminde özellikle tecrübeli avukatlarla olan çalışmalarda takip süreçlerinde son derece dikkatli, titiz ve hedefe odaklı olunduğundan kısa zamanda sonuca ulaşma gayretindedir. Çalışma süreci içerisinde alınan bilgiler, toplanan veriler doğrultusunda alacaklı ile birebir ilişkide hukuki bağ son derece güçlüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir