Sürekli Alkol Kullanma Nedeniyle Boşanma

Makale , , , , , 0 Comment on Sürekli Alkol Kullanma Nedeniyle Boşanma

Öyleyse tüm bu açıklamalar ışığında ve birleştirilerek görülen her iki davadaki mevcut delil durumu dikkate alındığında, davalı-davacı erkeğin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği, birlik görevlerini ihmal edecek düzeyde sürekli alkol kullandığı ve ailesine ilgisiz davrandığı anlaşılmaktadır.

Okumaya devam et