İcra Edilebilirlik Şerhi Örnek Dilekçe Örneği

Uncategorized

SAKARYA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TALEP EDEN : …. TC NO: ….
…. Serdivan/SAKARYA

VEKİLİ : Av. Fatih YEŞİLYURT Sakarya Barosu Sic. No:1027
(Adres antettedir.)

KONU : İcra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimize ilişkindir.AÇIKLAMALAR :

Ekte sunmuş olduğumuz 02.04.2018 tarihli aArabuluculuk son tutanağına (arabulucu tarafından aynı zamanda anlaşma tutanağı olarak düzenlenmiştir.) istinaden 9000 TL kıdem tazminatının ….. Tic. Ltd. Şti. Tarafından 3 taksit halinde 30.05.2018, 30.07.2018 ve 30.09.2018 tarihlerinde ödeneceği kararlaştırılmıştır. Ancak …. Tic. Ltd. Şti. 30.05.2018 tarihinde ödenmesi gereken ilk taksidi tarihinde ödememiş; 09.06.2018 Tarihinde ödemiştir.(Bu duruma dair dekont dilekçemiz ekindedir.) ……

Netice-i Talep : Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle; 02.04.2018 tarihli arabuluculuk son oturum tutanağına(=anlaşma tutanağına) icra edilebilirlik şerhi verilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim.Talep Eden Vekili
Av. Fatih YEŞİLYURT

EKİ: 1- Vekaletname,
2- Arabuluculuk anlaşma son tutanağı,
3- Banka dekontu

1 thought on “İcra Edilebilirlik Şerhi Örnek Dilekçe Örneği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir